ÖZTEK Güncel

ÖZTEK sitesi güncellenmiştir. Uygulamalara ulaşmak için tıklayınız

ÖZTEK HAKKINDA

Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamları Kullanarak Temel ve Bilişsel Kavramların Öğretimi ve Etkililiğinin Araştırılması

TUBITAK SOBAG 111 K 394 nolu proje kapsamında hazırlanmakta olan bu portal ile, özel eğitim öğrencilerinin içinde bulundukları gelişimsel düzeylerine uygun olarak bireyselleştirilmiş eğitim modüllerinin sunulması amaçlanmıştır. Bu proje ile öncelikle, Temel ve Bilişsel Kavramların öğretimi için, ilgili müfredata uygun, Teknoloji ile Zenginleştirilmiş eğitim programları geliştirilmştir. ÖZTEK, zihinsel engele sahip çocukların eğitimi için içeriğin onlara özgü kurgulandığı ve zenginleştirildiği, işitsel/görsel/fiziksel ve dokunma duyusuna yönelik etkileşim içeren çokluortam yaklaşımlarla tüm duyulara hitap eden etkileşimli ortamlar üretmeyi amaçlamıştır. Bu teknolojiler ayrıca maliyet/performans dengesi de gözetilerek geliştirilmiş ve sadece okulların değil, kişisel bilgisayara sahip ev kullanıcıların da ulaşabileceği seviyededir.