Konferanslar

Kursat ÇAĞILTAY, Filiz ÇİÇEK, Necdet KARASU, Hasan ÇAKIR, Göknur Kaplan AKILLI.(2014). Özel Eğitim için Yenilikçi Eğitim Teknolojileri. Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi, 23-25 Eylül 2014 - İzmir.

Demirkaya, M., Karasu, N. ,(2014). Sosyal Öykü Tekniğinin Akıllı Oyuncaklar İle Öğretiminin Otizmli Çocukların Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi, 24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne.

Çağıltay, K., Karasu, N. , Cakir, H. , Kaplan-Akilli, G. & ÇİÇEK, F. Innovative Educational Technology for Special Education and Usability Issues. HCI International 2014, Greata, GR.

Ozoran, D., ÇİÇEK, F. & Çağıltay, K. First Testing of a Kinect- Based Game in Special Education: “Magic Hands” AERA 2014, Phidelphia USA.

Karasu, N., Çağıltay, K., Kaplan, G.A., Çakır, H., & Demirkaya, M. , (2014). ÖZTEK Projesi: İlk Bulguların Değerlendirilmesi, Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya. (sunumu indir)

Çiçek, F., İslim, Ö. F., Uğur-Erdoğmuş, F., Çağiltay, K., Kaplan-Akilli, G.,Çakir, H. & Karasu, N. (2013). Özel Eğitim İçin Yenilikçi Eğitim Teknolojileri: Uzman Görüşleri. 1st Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES),June 26-28. Trabzon, TÜRKİYE. 

Uzun,F. D. , Gülen, Ş. B. , Uzun, C. , Çakır, H. , Çağıltay, K., Karasu, N., Akıllı, G. (2013). Beden Hareketleriyle Kontrol Edilen Kinect Teknolojisinin Zihinsel Engelli Öğrenciler Açısından Eğitimde Kullanım Potansiyeli. 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Haziran 6-8, Erzurum, TÜRKİYE. (sunumu indir)

Karasu, N. , Gulcan, E. , Çağiltay, K. , Akilli, G. K. & Cakir, H. (2013). Difficulties in Use of Assistive Technologies in Special Education in Turkey. The 5th International Congress of Education Research, June 6-9. Çanakkale, TURKEY.   

Akilli, G. K., Cagiltay, K., Cakir, H., & Karasu, N., (2013) Özel Eğitim İçin Materyal Geliştirme ve Fatih ProjesiAkademik Bilişim Konferansları (AB'13), Ocak 23-25, 2013, Antalya, TÜRKİYE. (sunumu indir)

Islim, O. F., & Cagiltay, K. (2012). Disability and Assistive Technology. Proceedings of the 6th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, October 4 - 6. Gaziantep, TURKEY.