Proje Hakkında

 

Türkiye’de zihinsel engelli çocukların özel eğitim hizmetlerinden yararlanma oranları son yıllarda artmasına rağmen, bu gruba yönelik etkili eğitim hizmetlerinin sunulması ve yenilikçi öğretim materyallerinin kullanımı konularında yeterli bir noktada olduğumuz söylenemez. Dolayısıyla zihinsel engelli çocukların eğitiminde nitelik sorunları oluşmaktadır. Önerilen proje ile zihinsel engele sahip çocukların eğitimine destek olmaya yönelik, Teknoloji ile Zenginleştirilmiş yenilikçi öğrenme ortamlarının geliştirilmesi ve etkililiğinin sınanması amaçlanmaktadır.

Bu genel amaç doğrultusunda, ÖZTEK projesinde aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır.

·         ÖZTEK, zihinsel engelli çocukların özel eğitim süreçlerinde  önemli bir farklılığa yol açmakta mıdır?

·         ÖZTEK’in, özel eğitim süreçlerinde öğrencilerin işbirlikli çalışmalarına olumlu veya olumsuz bir etkisi var mıdır?

·         ÖZTEK’in öğretmenler tarafından kullanılabilirliği (etkililik, verimlilik ve memnuniyet) nedir?

 

Önerilen proje kapsamında, bu sorulara cevap verebilmek amacıyla, zihinsel engelli çocukların eğitim süreçlerine destek olmak hedefine yönelik olarak, sadece ülkemiz için değil, dünyadaki diğer ülkeler için de çok yeni öğretim teknolojileri ürünleri üretilecektir. Proje kapsamında, birbirleri ile bütünleşik ya da ayrı ayrı kullanılma özelliğine sahip ,

·         Akıllı/etkileşimli oyuncaklar,

·         Klavye ve fare kullanmayı gerektirmeyen çoklu dokunmalı etkileşimli masa/tahta ve

·         Vücut hareketleri ile kullanılacak etkileşimli çokluortam eğitim yazılımları

geliştirilmektedir.